Inleiding

    In dit hoofdstuk wordt allereerst de financiële context op hoofdlijnen toegelicht. Daarnaast komen in paragraaf 2.2 de financiële ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2015 - 2018 aan de orde. Vervolgens komen de openstaande taakstellingen aan bod in paragraaf 2.3 en zal tot slot de ontwikkeling in het kapitaallastenplafond in paragraaf 2.4 worden beschreven.