Bestuur & Publieke Dienstverlening

  Het meerjarig budgettair kader voor programma 1 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

  Programma 01: Bestuur & Publieke dienstverl.

  Budgettair kader

  2016

  2017

  2018

  2019

  Baten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  3.263

  3.254

  3.253

  3.253

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  1.713

  1.713

  1.713

  1.713

  Actuele stand baten

  4.975

  4.966

  4.965

  4.965

  Nieuwe ontwikkelingen

  1.367

  1.196

  741

  -625

  Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019

  6.342

  6.162

  5.706

  4.340

  Lasten inclusief mutatie reserves

  Stand ontwerpbegroting 2015

  16.225

  16.181

  16.148

  16.148

  Raadsbesluiten na vaststelling begroting

  506

  505

  504

  504

  Actuele stand lasten

  16.731

  16.686

  16.651

  16.651

  Nieuwe ontwikkelingen

  1.661

  1.505

  1.254

  267

  Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019

  18.392

  18.192

  17.906

  16.918

  Saldo ontwerpbegroting 2016-2019

  -12.050

  -12.029

  -12.199

  -12.578

  Toelichting nieuwe ontwikkelingen

  Als gevolg van de verlenging van de geldigheidstermijn van reisdocumenten met 5 naar 10 jaar in 2014 doen zich negatieve financiële effecten voor vanaf 2019. In de periode 2015 tot en met 2018 kan het nadeel worden opgevangen door de aanwijzing van het zijn van grensgemeente vanaf 2015. Deze aanwijzing houdt in dat onze gemeente reisdocumenten aan Nederlanders die in het buitenland wonen (zogenaamde grensgemeentetaken) mag verstrekken. In dit programma zijn een tweetal besparingsverliezen opgenomen. Het betreft de taakstelling 'ondersteuning Raad' en 'papierloos werken Raad' (totaal € 131.000 structureel).