Ontwikkelingen

    Bedrijfsinvesterings-zones
    De Experimentenwet BI-zones is met ingang van 1 januari 2015 middels een wetsvoorstel omgezet in een definitieve wet. Deze BIZ-wet geeft gemeenten tijdelijk de bevoegdheid om - op initiatief van ondernemers - een gebied aan te wijzen waarbinnen de gemeente een bestemmingsheffing mag heffen. Deze bestemmingsheffing dient voor de financiering van extra voorzieningen die door een bepaalde meerderheid van de bijdrageplichtigen gewenst wordt. Ondernemers kunnen het initiatief nemen voor deze heffing. De gemeente Venlo kent een BIZ-heffing voor achttien bedrijventerreinen in Venlo en een BIZ-heffing voor het centrum Tegelen. In de 2e helft van 2015 zal er een draagvlakmeting worden gedaan onder de ondernemers van het centrum van Blerick.  Afhankelijk van de resultaten zal worden bekeken of een invoering van een  BIZ-heffing wenselijk is met ingang van 01-01-2016.