Overzicht van incidentele baten en lasten

    Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste incidentele posten in de begroting weer. Het incidenteel begrotingstekort betekent dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten en er sprake is van een “materieel” begrotingsevenwicht. Ook meerjarig is dit het geval, waardoor we kunnen spreken van een structureel materieel begrotingsevenwicht.