Inleiding

  Als gevolg van de decentralisatie van taken vanuit de rijksoverheid en provincie
  is de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO),  Jeugdwet en Participatiewet.
  In deze paragraaf zal het financieel perspectief van deze nieuwe of gewijzigde taken  worden beschreven.  In programma 3 en 4 van de programmabegroting zijn de budgetten van deze taken eveneens terug te vinden omdat de taken tot deze programma's behoren. Om een goed  inzicht in de budgetten te krijgen, hebben we gekozen voor de opzet van deze paragraaf waarin we ingaan op:

  • Waarom hebben we dit budgettair kader?
  • Wat zijn de uitgangspunten van dit budgettair kader?
  • Wat is de financiële vertaling hiervan?