Openstaande taakstellingen

  Navolgende tabel geeft de actuele stand weer van nog niet gerealiseerde bezuinigingstaakstellingen, inclusief alle nog openstaande maatregelen uit het coalitieprogramma. Deze bezuinigingstaakstellingen betreffen taakopdrachten, uitgedrukt in geld, om te komen tot het verlagen van uitgavenbudgetten of het genereren van extra inkomstenbudgetten. Onderstaande lijst met taakopdrachten is dus nog niet geconcretiseerd in maatregelen op organisatieproductniveau.

                         Bedragen x € 1.000

  2016

  2017

  2018

  2019

  Acquisitie in relatie tot DCGV (B5)

  PM

  PM

  PM

  PM

  Baten derde geldstromen (B4)

  PM

  PM

  PM

  PM

  Dereg/minder toez.bureaucr-A8

  400

  400

  400

  400

  Efficiency reg.samenwerking-B1

  250

  500

  500

  500

  Heroverweging ruimtelijk fysiek domein (B3)

  PM

  PM

  PM

  PM

  Inkoop efficiency-A6

  931

  1.932

  2.934

  2.934

  Subsidiebeheer-A7

  250

  250

  250

  250

  Taakstelling cultuur MvBvD

  100

  178

  Taakstelling nieuw zwembad

  210

  210

  Taakstelling verkeersmaatr.

  100

  140

  140

  140

  Werken voor derden-B2

  200

  300

  400

  400

  Subtotaal

  2.131

  3.522

  4.934

  5.012

  Meerjaren Invest. Plan

  660

  1.497

  Totaal

  2.131

  3.522

  5.594

  6.509