Risicomatrix

    In onderstaande risicomatrix zijn de belangrijkste geïnventariseerde risico's van de Algemene Dienst van de gemeente Venlo visueel weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt in de kans dat een risico zich voordoet en de impact van dit risico. In de matrix is te zien dat negen risico's zich in de rode zone bevinden, waarbij vier van deze risico's een zeer hoge kans van optreden hebben in combinatie met een hoge impact. In de volgende paragraaf zijn onderstaande risico's toegelicht.