Toelichting risico's

    In onderstaande tabel is een toelichting te vinden van de belangrijkste risico's van de Algemene Dienst van de gemeente Venlo inclusief de beheersmaatregelen.