Een onderbouwing van de geraamde winstneming

    Naar verwachting is in 2015 mogelijk een bescheiden winstneming aan de orde bij het afsluiten van de exploitaties Nieuw Stalberg en Koramic. Of en in hoeverre in 2016 winstneming aan de orde kan zijn, is nadrukkelijk afhankelijk van de ontwikkelingen c.q. verkopen.