Kostendekkendheid

    Zoals hiervoor vermeld wordt bij de lokale heffingen gestreefd naar tarieven die 100% kostendekkend zijn. Bij de twee belangrijkste heffingen, te weten de afvalstoffen- en rioolheffing kan dit uitgangspunt worden gerealiseerd, zoals in onderstaande tabel wordt onderbouwd.