Actuele prognose van toekomstige resultaten van alle grondexploitaties

    Volgens de laatst vastgestelde periodieke rapportage heeft de gemeente Venlo ca. 35 grondexploitaties als onderhanden werk. Het totale aantal projecten (inclusief toekomstige en voorraadposities) dat binnen het Grondbedrijf en team Projectmanagement wordt verzorgd bedraagt ruim 60.
    De prognose van de toekomstige resultaten van de exploitaties met een positief resultaat bedraagt € 7,7 miljoen. In tegenstelling tot de Nota Grondbedrijf 2015 wordt de grondexploitatie Trade Port Noord, die binnen een aparte entiteit wordt uitgevoerd, niet meer opgenomen binnen het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. Zowel de financiële ontwikkelingen als het proces om tot een gemeenschappelijk grondbedrijf voor de bedrijventerreinen in de Noordwesthoek van Venlo te komen zijn aanleiding om de entiteit TPN voortaan - conform bestendige gedragslijn - binnen de algemene dienst te verantwoorden.